Raportet e kordinatorit për mundësi të barabarta

Raporti vjetor për punën e koeerdinatorit dhe zëvendëskoordinatorit për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat në organet e udhëheqjes shtetërore për vitin 

Skip to content