Agjencia për Shërbime Mediatike  Audio dhe Audiovizuele

Pallati Panko Brashnarov palace, rr.“Makedonija” nr.38, 1000 Shkup

Тel:  389 (02) 3103 400

E-maili: contact@avmu.mk

www.avmu.mk

Koordinator për mundësi të barabarta për burra dhe gra dhe burra në AVMU

Emilia Petreska Kamenjarova, MA

e-mail: e.petreska-kamenjarova@avmu.mk 

Zëvendës Koordinator

Sasho Bogdanovski, M.Sc

e-mail: s.bogdanovski@avmu.mk