Fushata e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për sensibilizimin kundër
Dhuës me bazë gjinore “Ne jemi me ju – së bashku kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave”

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka përgatitur një fushatë për ndërgjegjësimin për të gjitha format e dhunës me bazë gjinore, me titull “Ne jemi me ju – së bashku kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave”. Kjo fushatë është pjesë e zbatimit të Konventës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit). Videot nga fushata i gjeni në linkun e mëposhtëm:

Video

Video - Igor Angelov

Video – Natalia Teodosieva

Video – Igor Angelov

Video – Emra Kurtishova

Video – Sanja Arsovska

Organizatat civile

Skip to content