Анализа на родовите аспекти во програмите за деца на националните терестеријални телевизии 
 

 


pdfАнализа на Родот во телевизиските програми во 2016 година

pdfАнализа за Родот во телевизиските програми во 2015 година

pdf Анализа за Родот во телевизиските програми во 2014 година

pdf Анализа за Родот во телевизиските програми во 2013 година

pdf Анализа на Родот во телевизиските програми во 2012 година