Домашна регулатива

 

Закон за работните односи 

 

Закон за заштита од вознемирање на работно место 

 

 Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

 

Водичи:

Водич на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за мониторинг на примената на стандардите за известување во случаи на родово засновано насилство во медиумите

Водич за мониторинг на „говорот на омраза“

 

Skip to content