Кампања на Министерството за труд и социјална политика за подигање на свеста против родовозаснованото насилство
„Со тебе сме – заедно против насилството врз жените и девојчињата“

Други видеа

Родот во детските емисии на приватните ТВ

Родот во детските емисии на Јавниот сервис

Зошто родот е важен аспект на медиумската писменост?
Жените во медиумите

Зошто родот е важен аспект на медиумската писменост?
Жените во политиката

Промовирани ТВ и радио спотови против сексизмот во медиумите и истражување за родот во телевизиските програми во 2017г.

Во рамки на медиумската кампања „Сексизмот понижува“ беа презентирани два телевизиски и еден радио спот, чија цел е подигнување на свеста кај јавноста и кај медиумските работници за важноста на родовата еднаквост и надминување на родовите стереотипи и предрасуди. Имајќи предвид дека станува збор за кампања од јавен интерес, Агенцијата очекува медиумите бесплатно да ги емитуваат на својата програма.

ТВ и радио спотовите се објавени на YouTube каналот на Агенцијата и истите се достапни на следните линкови: