MTSP: “Jigsaw” inkurajon dhe mbështet, nëpërmjet bashkëpunimit ndërinstitucional, një përgjigje gjithëpërfshirëse ndaj çështjes së dhunës ndaj grave

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale së bashku me zyrat e UNFPA-së në Republikën e Maqedonisë së Veriut me mbështetjen e Ambasadës Britanike në RSM vazhduan me zbatimin e fushatës “Jigsaw” në kuadër të fushatës globale 16 ditë aktivizmi për luftimin e dhunës ndaj femrat. Për këtë qëllim, në Shuto Orizarë u mbajt panel diskutimi me temë “Diskriminimi, varësia ekonomike dhe mosbesimi – rrënja e dhunës me bazë gjinore”. Në panelin e diskutimit folën: Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trenchevska, Zëvendësministre e Drejtësisë, Viktorija Avramovska Madiq, Zëvendësministre e Shëndetësisë, Maja Manoleva, Drejtoreshë Ekzekutive e “Pablik”, Klimentina Ilijevski, përfaqësuese e “Iniciativës për të drejtat e grave – Shuto Orizari”, Aysel Amet.

Në këtë aktivitet u theksuan edhe aspekti ligjor dhe ai shëndetësor si segmente kyçe në ndihmën dhe reagimin ndaj dhunës, përfitimet e mentorimit social dhe përfshirja e lehtësuar e grave viktima në tregun e punës.

Në diskutim, zëvendësministri i Drejtësisë, Madic foli për zyrat e krijuara nga Ministria e Drejtësisë për të ofruar ndihmë juridike falas për viktimat që kanë pësuar dhunë.

“Kemi bërë një përpjekje të veçantë për të përmirësuar pozitën e grave rome në drejtim të ofrimit të ndihmës juridike falas. Prandaj kemi hapur një zyrë në Shuto Orizarë, qëllimi është që të mos jemi prezent në mesin e kategorive më të cenueshme të qytetarëve”, tha Madiq.

Zëvendësministrja Manoleva foli për trajtimin shëndetësor dhe kujdesin ndaj viktimave të dhunës seksuale si një nga prioritetet e Ministrisë së Shëndetësisë.

“Tri qendrat për mbrojtje nga dhuna seksuale funksionojnë në mënyrë aktive (në Klinikën Gjinekologjike dhe Obstetrike në Shkup, në Spitalin Klinik të Tetovës dhe në Spitalin e Përgjithshëm të Kumanovës), ku aplikohet një qasje multisektoriale ndaj viktimave të dhunës seksuale. Në qendra të gjitha shërbimet janë falas, pra viktimave nuk u kërkohet të sigurojnë dokumente identifikimi apo burime financiare. Ato janë të aksesueshme dhe të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara dhe në to janë të vendosura karrige gjinekologjike hidraulike”, tha Manoleva.

Në fjalën e saj, Drejtoresha Ekzekutive e “Pablik” foli për përvojat e saj personale në nxjerrjen e viktimave nga cikli i dhunës dhe integrimin e tyre në tregun e punës. Ajo e shpjegoi mentorimin social si një proces dhe tha se ata që duan t’i bashkohen tregut të punës, por nuk kanë guximin ta bëjnë këtë, mentorët socialë janë aty për ta.

“Aktualisht jemi duke punuar për ndryshime në Ligjin për mbrojtje sociale, në mënyrë që personi i mentoruar të mos humbasë asistencën minimale të garantuar kur të përfshihet në procesin e mentorimit social”. “Nga të gjitha punësimet e mëparshme përmes mentorimit social, 80% e kanë mbajtur punësimin, pra nga 15 gra viktima të dhunës, 13 janë në tregun e punës, ndërsa 3 prej tyre kanë kërkuar ndihmë shtesë për të përparuar në vendin e punës. tha Ilijevska.

Në panel, përfaqësuesja e “Nismës për të Drejtat e Gruas – Shuto Orizari”, Aysel Amet theksoi rolin e shoqatës.

“Qëllimi i Iniciativës për të Drejtat e Grave Shuto Orizarë – Shkup është që çdo vajzë dhe grua e re rome të ushtrojë lirisht dhe në mënyrë të barabartë të drejtat sociale, ekonomike dhe shëndetësore, në baza të barabarta me gratë e tjera, pa diskriminim. Shoqata e arrin qëllimin e saj duke përfaqësuar, fuqizuar dhe arsimuar vajzat dhe gratë e reja rome për të ushtruar të drejtat e tyre sociale, ekonomike dhe shëndetësore, pa diskriminim, dhe në të njëjtën kohë duke ofruar dhe ofruar informacion, shërbime sociale dhe ndihmë ligjore për të ushtruar të drejtat e tyre. ” tha Ajsel.Amet.

Ministrja Trençevska në fjalën e saj u ndal në qëllimin e fushatës “Jigsaw” dhe theksoi se format e reja të dhunës duhet të diskutohen më shpesh për ngritjen e vetëdijes dhe për përgjigje gjithëpërfshirëse. Ministrja foli edhe për forcimin ekonomik dhe atë që po bën ministria. “Ju inkurajoj që të përdorni masat e Planit Operativ të zbatuar nga ministria për një përfshirje më të lehtë në tregun e punës. Fuqizimi ekonomik është një nga faktorët kryesorë në luftën kundër dhunës”, tha Trenchevska.

Skip to content