Тренчевска од регионална конференција „Гласно и храро ги поместуваме границите“: Иако сме различни, сепак сме исти во предизвиците со кои се соочуваме, учејќи едни од други треба заедно да ги поместуваме границите

Skip to content