Analiza „Gjuha e urrejtjes seksiste ndaj vajzave të reja“
Përmes punës së përbashkët për të mbrojtur dhe parandaluar dhunën me bazë gjinore
Indeksi i Barazisë Gjinore sjell progres në RMV për sa i përket çështjes së barazisë gjinore
Është publikuar botimi Analiza e çështjeve gjinore dhe mënyra e paraqitjes dhe përfaqësimit të grave dhe burrave në programet e transmetuesve në vitin 2022.

Fushatë e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për ndërgjegjësimin kundër dhunës me bazë gjinore "Ne jemi me ju - së bashku kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka përgatitur një fushatë për ndërgjegjësimin për të gjitha format e dhunës me bazë gjinore, me titull “Ne jemi me ju – së bashku kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave”.  Kjo fushatë është pjesë e zbatimit të Konventës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit). Videot nga fushata i gjeni në linkun e mëposhtëm:

Video 

Organizatat civile